วิธีการสั่งซื้อ

 

 

            วิธีการสั่งซื้อ 

            1. สั่งซื้อทางโทรศัพท์

                 ที่เบอร์    086-332-5251  , 086-664-1151

                 โทร.        0-2193-4454
                 แฟกซ์.     0-2193-4454
 
                

            2. สั่งซื้อผ่านทาง email

               โดยแจ้งชื่อสินค้าที่ต้องการ มาที่ pacific2007@outlook.com 

               เมื่อทีมงานได้รับ email บริษัทฯจะคิดราคาสินค้าและตอบกลับทันที


           3. วิธีการชำระเงิน


                ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ ห้างฯ ได้หลายวิธีดังนี้ 

           3.1  โอนเงินผ่านตู้  ATM  หรือ ชำระเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

 

                   ชื่อบัญชี  บจ. แปซิฟิค อินเตอร์ แพลนเน็ต จำกัด

                  1.  ธนาคาร กสิกกร       

                          เลขที่บัญชี         218-1-06316-8   

                          สาขา                นนทบุรี

                          บัญชีประเภท      กระแสรายวัน


                  2. ธนาคาร กรุงไทย       

                          เลขที่บัญชี        108-0-53629-9   

                          สาขา                นนทบุรี

                          บัญชีประเภท      ออมทรัพย์


                 3.   ธนาคาร ออมสิน      

                          เลขที่บัญชี         020063104002   

                          สาขา                นนทบุรี

                          บัญชีประเภท      ออมทรัพย์


                 4.   ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      

                          เลขที่บัญชี         010202395504  

                          สาขา                นนทบุรี

                          บัญชีประเภท      ออมทรัพย์


Visitors: 13,415