ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม

 

 

 

  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก  และ แบบพับ

ขนาด  3 , 4 , 5 และ  7 เมตร

                                  ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก

 

      1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

       2. มีทั้งชนิดความยาว 3 เมตร , 4 เมตร และ 5 เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

      3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1ซม. มีเลขกำกับทุก 10    ซม.

       4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ

       5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน

       6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว

       7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

       8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และ หนาไม่น้อยกว่า 2.5เซนติเมตร .

          ราคาไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก

          ขนาด   3  เมตร    1,500.-

          ขนาด    4 เมตร    2,000.-

          ขนาด    5 เมตร     2,500.-

          ขนาด    7 เมตร     3,000.-

                                                   ไม้สต๊าฟแบบพับ  (Fold)

         รายละเอียดทั้งหมด 

         1.   ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพ

         2.   มีความยาว 3 , 4  และ  5 เมตร

         3.   ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร

         4.   มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องละ 1 เซนติเมตร

         5.   เขียนตัวเลขกำกับลักษณะ หัวตั้งทุก 10 เซนติเมตร

         6.   สามารถพับเก็บได้

         7.   มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ

         8.   มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน

         9.   มีโลหะหุ้มปลายรองรับไม้วัดระดับทั้งสองข้าง

         10. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ


          ราคาไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบพับ 

          ขนาด   3  เมตร    4,200.-

          ขนาด    4 เมตร    5,000.-

          ขนาด    5 เมตร     5,500.-

Visitors: 47,977