ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม 4

 

 

 

 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม

ขนาด  3 , 4 , 5  และ 7 เมตร

 

 

 

 

 

 

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก

 

                        1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

                        2. มีทั้งชนิดความยาว 3 เมตร , 4 เมตร และ 5 เมตร  สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

                        3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.

                        4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ

                        5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน

                        6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพื้นสีขาว

                        7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

                        8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และ หนาไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร 

 

 

ไม้สต๊าฟแบบชัก ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น AS3-3 และ AS5-5 ( ยี่ปุ่น )

 

                            ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 3 เมตรและความยาว 5 เมตร

                                     1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี

                                     2. มีความยาว 3 เมตร และ 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้

                                     3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลขโดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกํากับทุก 10 ซม.

                                     4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ

                                     5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน

                                     6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร

                                     7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง

                                     8. ท่อนล่างสุด มีความกว้าง 5.8 เซนติเมตรและหนา 2.9 เซนติเมตร

 

 

                                                     

                                                                                ไม้สต๊าฟอลูมิเนียแบบพับ  (Fold)

                                                               ขนาด  3 , 4    และ 5 เมตร

 รายละเอียดทั้งหมด  

  1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพ
  2. มีความยาว 3 , 4  และ  5 เมตร
  3. ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร
  4. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องละ 1 เซนติเมตร
  5. เขียนตัวเลขกำกับลักษณะ หัวตั้งทุก 10 เซนติเมตร
  6. สามารถพับเก็บได้
  7. มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ
  8. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
  9. มีโลหะหุ้มปลายรองรับไม้วัดระดับทั้งสองข้าง
  10. มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ 


                                                   

                                                            ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 1531
                                                                       ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมนี (Germany)

รายละเอียดทางเทคนิค

                    1. ทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ความยาว  4 เมตร
                    2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น  4 ท่อน 
                    3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ    1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง
                    4. มีความกว้าง 57 มิลลิเมตร
                    5. มีระดับน้ำฟองกลมและมือจับติดไว้
                    6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน

                                                 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ  ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 1511

                                                             ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมนี (Germany)

 รายละเอียดทางเทคนิค

                   1. ทำมาจากไม้อย่างดี ความยาว  4 เมตร
                   2. สามารถพับเก็บทุกช่วง 1 เมตรได้เป็น  4 ท่อน 
                   3. มีมาตรขีดส่วนแบ่งเป็นรูปตัว E โดยแบ่งเป็นช่องๆละ   1 เซนติเมตร มีเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร แบบตัวตั้ง
                   4. มีความกว้าง 50 มิลลิเมตร
                   5. มีระดับน้ำฟองกลมและมือจับติดไว้
                   6. มีก้านล็อคสำหรับยึดข้อพับ ขณะกางออกใช้งาน
                   7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับทั้ง 2 ข้าง

 

 

Visitors: 11,732