ขาตั้งกล้อง , Staff Gageวัดระดับน้ำ

 

ขาตั้งกล้อง 

Staff Gage แผ่นวัดระดับน้ำ

 

 

ขาตั้งกล้องระดับ , กล้องวัดมุม และ กล้อง Total Station

 

                       
          

 

                     

  Staff Gage  แผ่นระดับน้ำ

     รายละเอียด
             1. ขนาดความยาว 1 เมตร

             2. ทำด้วยเหล็ก และเคลือบอย่างดี

            3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร

           4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก  10 เซนติเมตร

           5. มีสีเคลือบไม้สต๊าฟ

 

 

 

 

 
    

  • ชัก.png
    ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม ขนาด 3 , 4 , 5 และ 7 เมตร ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 2. มีทั้งชนิดความยาว 3 เมตร , 4 เมตร และ 5 เมตร ...

  • พิน.png
    พิน(PIN) , โพล , โพลสเกล พิน(PIN) 1.ทำจากเหล็กเหนียว ...
Visitors: 11,740