ขาตั้งกล้อง , Staff Gageวัดระดับน้ำ

 

ขาตั้งกล้อง 

Staff Gage แผ่นวัดระดับน้ำ

 

 

Visitors: 43,263