เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย รุ่น HT-225

 

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต 

ยี่ห้อ CST รุ่น HT-225 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

(CONCRETE TEST HAMMER)

ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225

 

1. ลักษณะทั่วไป             
     เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลายสามารถใช้งานได้ใน  

     ห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน  ASTM 805
2. รายละเอียดทั่วไป
2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วย
          เหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทก
          ซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง ต่อสเกล 

          ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่
          ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต(CUBE COMPRESSIVE STRENGTH)
          สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2
          - การวัดช่วง 10-60 MPa
          - กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)
          - การยืดของสปริง 75±0.3 mm.
          - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N                              
          - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.               
          - ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2
          - น้ำหนัก 1 กก.
  2.2  เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน 
         และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม
  2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

Visitors: 11,732