เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย HAMMER

 


เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต

แบบธรรมดา 

 

 

Visitors: 13,356