เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย HAMMER

 


เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต

HAMMER รุ่น MATEST C-380

แบบธรรมดา 

 

 

Visitors: 47,977