เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ดิจิตอล

 

 

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

HAMMER  HT-250Q

แบบดิจิตอล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 41,672