เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย รุ่น HT 225-W

 

 

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

ยี่ห้อ CST รุ่น HT 225-W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(CONCRETE TEST HAMMER DIGITAL)
   ยี่ห้อ  CST รุ่น   
HT 225-W

 

       1. ลักษณะทั่วไป              
            เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย  
            สามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง 
            ตามมาตรฐาน  ASTM C805
       2. รายละเอียดทั่วไป
       2.1 สามารถคำนวณค่าที่ได้แสดงค่าค่าตัวเลขบนจอ LCD ขนาด 176 x 220 dpi พร้อมเสียงบอกค่าที่อ่านได้เป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มแสงสว่างที่หน้าจอได้

       2.2 ตัวเครื่องสามารถปรับตั้งค่าการใช้งานตามสถานะงานจริงได้           

       2.3 ตัวเครื่องมี MEMORY ภายในสามารถบันทึกข้อมูลได้ และสามารถทำการส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ด้วยสายส่งข้อมูล USB

       2.4 เครื่องใช้พลังงานด้วยกำลังไฟการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถชาร์จไฟได้           

       2.5 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100 แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผล เทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
                  - การวัดช่วง 10-60 MPa
                  - กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)
                  - การยืดของสปริง 75±0.3 mm.
                  - แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N
                  - รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.
                  - ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2
                  - ขนาด ยาว 280 mm. หนา 54 mm.
                  - น้ำหนัก 1.2 KG.
       3.อุปกรณ์ประกอบ
            3.1 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ    1  อัน  
                 และคู่มือการใช้งานของเครื่อง                                      1  เล่ม
            3.2 สายชาร์จไฟ                                                            1  ชุด
            3.3 แผ่นโปรแกรมใช้งานเพื่อบันทึกในคอมฯ ได้                   1  แผ่น     
            3.4 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ                            1   ปี

 

 

 

Visitors: 11,732