เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย 

ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380

ค้อนทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต

( Concrete Test Hammer )   ยี่ห้อ MATEST  รุ่น  C-380 

 

v      เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

v      สามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน   ASTM 805

v      ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็ก แกนเพลาประกอบยึด

       ติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทก

v      สามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่  10 –100 แบ่งละเอียด 2 ช่องต่อสเกล

v      ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่

       ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต  (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH)

       สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า  105 – 700 Kg/cm2

v      เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  อัน

v      คู่มือการใช้งานของเครื่อง  เล่ม

 

 

Visitors: 11,732