แบบหล่อคอนกรีต Molds

 

 

แบบหล่อคอนกรีต เหล็ก ( Molds ) 

ขนาด 15*15*15 cm. 

ขนาด 10*20 ,15*30 cm. 

 

                           

                 แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ( เหล็ก )  รุ่น CM1  

หนักประมาณ  9-10 กก.

แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.     3 ลูก 

ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบใช้หล่อคอนกรีต

เพื่อนำตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ไปทำการทดสอบหาค่าความแข็งแรง 

เหล็กเหลี่ยม     1  อัน

                     

                     แบบหล่อทรงเหลี่ยม (พลาสติก) 

                          ขนาด 15x15x15ซม.

หนักประมาณ 1 กก.

แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม.   3 ลูก

เหล็กกระทุ้ง                             1 อัน

 

 

                                       

                                     แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก) 

                                         10*10*10

หนักประมาณ 5-6 กก.       

แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 10 x 10x 10 ซม.     3 ตัว

เหล็กกระทุ้ง                                                    1 ด้าม  

                        

               แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก)

                                รุ่น XSF

หนักประมาณ 15-16 กก.

แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 15x 15 x 15 ซม.    3 ลูก

เหล็กกระทุ้ง                                                   1 อัน

                              

                   แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอก  CY1

หนักประมาณ  14-15 กก.

แบบหล่อทรงกระบอก ขนาด 30x15 ซม. 3 ลูก

เหล็กกระทุ้ง                                         1 ด้าม

                     

            แบบหล่อทรงกระบอกเหล็กเหนียว 

หนักประมาณ  8 กก.

แบบหล่อเหล็กเหนียว ขนาด 30x15 ซม.  3 ลูก

เหล็กกระทุ้ง                                           1 อัน

                                                   

                              

                    แบบหล่อทรงกระบอกเหล็ก

หนักประมาณ  13 กก.

แบบหล่อเหล็ก ขนาด 10x20 ซม.            3 ลูก

เหล็กกระทุ้ง                                           1 อัน

   

คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดี

1.วัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
2.มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ ไม่เกิดการแอ่นตัวจนเสีย รูปร่างขณะเทคอนกรีต
3.วัสดุที่ใช้ค้ายันมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
4.รอยต่อของแบบหล่อมีความมั่นคงแข็งแรง
5.ผิวสัมผัสระหว่างแบบหล่อควรมีความเรียบพอควร
5.สามารถทนทานต่อการปฏิกิริยาจากน้าปูนโดยไม่เกิด การเสียหาย เสียรูปร่าง
ต้องคำนึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง สะดวกในการติดตั้งและถอดออก จานวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ
แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สาหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและผิวคอนกรีตที่สวยงาม สามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ เหล็กที่นามาใช้ทาแบบหล่อส่วนใหญ่ เป็นเหล็กมาตรฐาน ASTM
ข้อเสียของแบบเหล็กคือ ดัดแปลงรูปร่างยาก น้าหนักมาก

น้ำยาเคลือบแบบหล่อ
มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกาะติดกับผิวแบบหล่อ ทาให้ถอดแบบหล่อออกได้ง่าย ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบและสะอาดยืดอายุการใช้งานซ้ำของแบบหล่อ

 น้ำหนักและแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อ
1.น้ำหนักคงที่ คือ น้าหนักของแบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริม
2.น้ำหนักจร คือ น้าหนักนอกเหนือจากน้าหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3.น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทามาจากธรรมชาติ ได้แก่ แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4.แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันคอนกรีตที่มากระทาต่อแบบหล่อ
1.ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีตที่เหลวมีค่าการยุบตัวสูง ทาให้มีแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อมาก และคอนกรีตที่มีสภาพข้นเหนียวมีค่าการยุบตัวต่า มีแรงดันต่อแบบหล่อน้อย
2.การเทคอนกรีตในอัตราที่ช้า คอนกรีตที่ส่วนล่างจะค่อยๆก่อตัวมีส่วนช่วยลดแรงดันลงได้เป็นอย่างมาก
3.ความหนาแน่นของคอนกรีต หากผสมคอนกรีตที่มีหน่อยน้าหนักยิ่งมาก ยิ่งมีแรงดันคอนกรีตมากขึ้น
4.อุณหภูมิ เทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อน แรงดันจะน้อย อากาศเย็นแรงดันจะมาก
5.การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต แรงสั่นสะเทือนทาให้คอนกรีตแน่นตัว ละส่งผลให้เกิดแรงดันต่อแบบหล่อมากขึ้น
6.ความสูงของระยะเท แรงดันคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของคอนกรีต
7.ขนาดของหน้าตัดโครงสร้าง โครงสร้างใหญ่แรงดันจะสูงกว่าโครงสร้างขนาดเล็ก
8.ปริมาณเหล็กเสริม เหล็กเสริมสามารถช่วยต้านทาน และพยุงเนื้อคอนกรีต


 

Visitors: 43,263