ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Testชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test


 

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test 

       ประกอบด้วย

          1. ถาดรองรับตัวอย่าง ทำด้วยโลหะแผ่น มีขนาด กว้าง x ยาว x สูงไม่น้อยกว่า  23.5 X 24 X 2.5 นิ้ว มีหูหิ้ว 2 ด้าน    จำนวน    1  ถาด

          2. กรวยสลัมทำด้วยแสตนเลส                             จำนวน    1  อัน

          3. เหล็กกระทุ้ง                                                จำนวน    1  อัน

          4. ช้อนตักตัวอย่าง                                            จำนวน    1  อัน

          5. แปลงทองเหลือง                                          จำนวน    1   อัน

          6. เกรียง                                                        จำนวน    1  อัน


 

 

Visitors: 41,672