ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม

 

 

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนามField Density ( บางส่วน )

   1. รายละเอียดทั่วไป
       เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นในสนาม( In-Place Density )ของวัสดุที่มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรงขนาด 2 นิ้ว โดยใช้ทรายแทนที่                            สามารถ ทดสอบตามมาตราฐาน ASTM D-1556,AASHTO T-191 

   

            รายการอุปกรณ์
                  1. กรวยสแตนเลส   1 ใบ
                  2. ฐานรอง ( Plate )   1 แผ่น
                  3. ขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว   1 ใบ
                  4. ทรายทดสอบ 25 กิโลกรัม   1 ถุง
                  5. ทัพพีตักดิน 1 อัน
                  6. กระป๋องอลูมิเนียมใส่ตัวอย่างดิน   12 ใบ
                  7. สกัด   1 อัน
                  8. ค้อนยาง   1 อัน
                  9. ที่ตักทราย   1 อัน
                10. แปรงขนอ่อน   1 อัน

 

  

 

Visitors: 49,493