เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสี (Los Angeles Abrasion Machine)

เครื่องทดสอบการสึกกร่อนจากการเสียดสี 

(Los Angeles Abrasion Machine)

Visitors: 41,672