ชุดทดสอบการบดอัดดิน ( Compaction )

 

 

 ชุดทดสอบการบดอัดดิน ( Compaction )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ชุดทดสอบการบดอัดดิน 
                                      ASTM D698 , D1557 , AASHTO T99 , T180

 

1. แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดมาตรฐาน (Standard Compaction Mold)

2. แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดสูงกว่ามาตรฐาน(Modified Compaction Mold)  

3. ค้อนขนาด 5.5 ปอนด์ (Standard Compaction Hammer)                      

4. ค้อนขนาด 10 ปอนด์ (Modified Compaction Hammer)

5. เหล็กปาดดิน (Straight Edge) ยาว 300 มม.

6. เครื่องดันตัวอย่างดิน (Sample Ejector) 3 ton capacity                                

7. ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 24”x24”

8. ขวดบีบน้ำ (Wash Bottle) ขนาด 500 มล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 48,518