รถตัดถนนคอนกรีต BERGIN

 

รถตัดถนนคอนกรีต  BERGIN

ประกอบพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน HONDA

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 10,627