รถตัดถนนคอนกรีต CCH Series

 


รถตัดถนนคอนกรีต  BERGIN

ประกอบพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน HONDA

 

 

 

 

  

 

Visitors: 11,691