เครื่องตีเส้นจราจรแบบเข็นเดินตาม (ชนิดกวนมือ)

 

 

 

เครื่องตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก

 แบบเข็นเดินตาม

 

 

 

 

 

 

Visitors: 32,968