เครื่องตีเส้นจราจร แบบเข็นเดินตาม

 

 

 

เครื่องตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก

 แบบเข็นเดินตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             รถตีเส้นจราจรแบบเข็นเดิน

 1.  มีปากไถสีด้ามเดี่ยวขนาด 10 ซม.

2.  กล่องโรยลูกแก้ว ขนาด10 ซม.

3.  กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม

4.  กล่องโรยลูกแก้วใช้ระบบเฟืองในการปล่อยลูกแก้ว

5. ถังบรรจุสีได้ไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม

6.  ภายในเตาต้มหรือถังมีใบพัดกวนสี

7.  ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ

8.  ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 ล้อ หมุนได้ 360 องศา

9.  ตัวถังและอุปกรณ์เคลือบด้วยสีชนิดทนความร้อน   (ไม่รวมถังแก๊ส )

 


 

              

Visitors: 9,672