ปากตีเส้น , กล่องโรยลูกแก้ว

 

 
 
 
 
 
 
ปากไถสี และ กล่องโรยลูกแก้ว 
ขนาด  10,15 , 20 , 25 , 30 cm.
 
 ( สินค้าผลิตในไทยมีอะไหล่ทุกชิ้น )
 
 
 
 
 

ปากไถสี

กล่องโรยลูกแก้ว 

 

 

 

 

  

 

 

Visitors: 47,975