ปากตีเส้น , กล่องโรยลูกแก้ว

 

 
 
 
 
 
 
ปากไถสี และ กล่องโรยลูกแก้ว 
ขนาด  10,15,20,25,30 cm.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปากไถสี

กล่องโรยลูกแก้ว 

 

 

 

 

  

 

 

Visitors: 32,967