รอกสลิงไฟฟ้าเอนกประสงค์

 


รอกไฟฟ้าเอนกประสงค์ VITAL HOISIS 

ขนาดยก 150 - 600 กก.

และ  รอกแบบอื่นๆ

 

 

 

Visitors: 41,672