รอกสลิงไฟฟ้า 4 ทิศทาง VITAL HOISIS

 

รอกไฟฟ้าเอนกประสงค์ VITAL HOISIS 

ขนาดยก 150 - 600 กก.

 

Visitors: 11,691