รอกไฟฟ้าเอนกประสงค์ VITAL HOISIS 4

 

รอกไฟฟ้าเอนกประสงค์ VITAL HOISIS 

ขนาดยก 150 - 600 กก.

 

Visitors: 9,308