แม่แรงตะเข้ยกเตี้ย TIGER KING รุ่น KLJ

 

 

  

แม่แรงตะเข้ยกเตี้ย TIGER KING 

              รุ่น KLJ-3S     ขนาด  3 ตัน

              รุ่น KLJ-3.5S  ขนาด  3.5 ตัน

 

 

 

  

 

Visitors: 12,413