เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ( แบบเข็ม )

 


เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต

ขนาด 1,500 kn. / 2,000 kn. / 3,000 kn.

 

รายละเอียดทั่วไปเป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด                                    (Compressive Strength ) ของคอนกรีตแบบตั้งพื้น เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกาลัง     แบบอ่านค่าหน่วยแรงจากเกจวัด โครงเครื่องเป็นเหล็ก มีความแข็งแรง          สามารถทดสอบชิ้นตัวอยางได้ตามมาตรฐาน ASTM E4 , BS1610 GRADE 1.0                                   

                     

Visitors: 41,672