เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ขนาด 1,000 , 2,000 และ 3,00 kN. (แบบดิจิตอล)


เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 

ขนาด 1,000 , 2,000 และ 3,00 kN. (แบบดิจิตอล)

Visitors: 10,043