เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต(แบบดิจิตอล)

 

 

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 

ขนาด  1500kn. / 2000 kn. / 3000 kn.

(แบบดิจิตอล)

 

เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength ) ของคอนกรีตแบบตั้งพื้น เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง อ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์แสดงผลในตัว โครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง สามารถทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน

ASTM  E4 , BS1610 GRADE 1.0      

                                                                                                                     เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)

 

เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength ) ของคอนกรีตแบบตั้งพื้น เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง อ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์แสดงผลในตัว โครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง สามารถทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน

ASTM  E4 , BS1610 GRADE 1.0       

 

รายละเอียดทางเทคนิค   

     1.สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร

สูง 300 มิลลิเมตร  และแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150  มิลลิเมตรได้

     2. สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้  1,000 kN. หรือ 2,000 kN. หรือ 3,000 kN. ให้ค่าความเที่ยงตรงดีกว่า 1% ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%

     3. ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมด้วยวาล์ว 

     4. ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรแผ่นกดและแผ่น 

รองรับ  มีขนาดเล้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร

    5. ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นี้มีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่นมีปุ่มสวิทช์

ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาล์วน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ติดตั้งอยู่บนตัวอุปกรณ์ 

    6. มีระยะ ระหว่างแป้นกดน้ำหนักบน – ล่าง ไม่น้อยกว่า  300 มิลลิเมตร แป้นกดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่  

น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

 

มี   3   ขนาดให้เลือก

ขนาด       1,500 kN.  

ขนาด       2,000 kN.  

ขนาด       3,000 kN.  

  

Visitors: 48,520