เครื่องตัดพลาสม่าAutoMac รุ่น CUT-40


เครื่องตัดพลาสม่า

ยี่ห้อ Auto Mac รุ่น CUT-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องตัดพลาสม่า

ยี่ห้อ Auto Mac รุ่น CUT-40

 

คุณสมบัติ                                              

CUT-40

แรงดันไฟ

220+/-15%Volt

กระแสไฟเข้า

22A

แรงดันไฟขณะไร้ภาระ

250V

กระแสไฟขณะทำงาน

100V

กระแสไฟ ต่ำสุด-สูงสุด

20-40A

ความสามารถในการทำงาน

60%

แรงดันลมที่ใช้

4-5bar

พาวเวอร์แฟกเตอร์

0.93

ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม 

IP21

ความหนาสูงสุดที่ตัดได้

12mm

 อุปกรณ์ในชุด

หน้ากากกรองแสง , คีมสายเชื่อม , คีมสายดิน

ค้อนเคาะสแล็ก  , ถุงมือ

 มอเตอร์

AUTO MAC

MITSUBISHI

 

Visitors: 13,380