เครื่องดัดแป๊ปไฮโดรลิค SWG-2A

       

             เครื่องดัดแป๊ปไฮโดรลิค SWG-2A

 

 

 

 

  


 

เครื่องดัดแป๊ปไฮโครลิค SWG-2A 2 นิ้ว

 

 

                           ขนาดท่อ: 2"
                           ขนาดท่อวงนอก: 21.3 - 60 มม
                           ขนาดลูกดัด: 1/2"
, 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
                           ความหนาของท่อดัด: 2.75 - 4.5 มม
                           ช่วงชักสูงสุด: 250 มม

 

Visitors: 10,034