เครื่องดัดโค้ง และม้วนแป๊ป  DWG-CS  3’’

 

  

 

เครื่องดัดโค้ง และม้วนแป๊ป  DWG-CS  3’’  

 

 

 

 

 

 

เครื่องดัดโค้ง และม้วนแป๊ป  DWG-CS  3’’ 

  

                           กำลังไฟฟ้า: มอเตอร์ 2 HP 220V
                           ขนาด: 1.1/2 - 3"
                           ความหนาของท่อ: 0.5 - 2 มม 
                           ลูกดัดท่อกลม (มม): 16. 19. 22. 25. 32. 38. 51. 63. 76
                           ลูกดัดท่อเหลี่ยม (มม): 16. 19. 22 .25 .30 .38 .40 .50 

Visitors: 9,979