เครื่องดัดโค้ง ท่อเหล็ก สแตนเลส

 


เครื่องดัดโค้งท่อเหล็ก BERGIN

              มอเตอร์ MITSUBISHI

    

เครื่องดัดโค้งท่อเหล็ก BERGIN 4 นิ้ว BD-345

  (มอเตอร์ มิตซู 5 HP)

                                      ขนาดในการดัด: 4"
                              ขนาดเบอร์ลูกดัด: 2", 2.1/2", 3", 4"
                              ลูกดัด: 4 ชุด

ครื่องดัดโค้งท่อเหล็ก BERGIN 6 นิ้ว  BD-360

  (มอเตอร์ มิตซู 10 HP )

                                       ขนาดเบอร์ลูกดัด: 3", 4", 5", 6"
                             ขนาดลูกดัด: 6"
                             ลูกดัด: 4 ชุด

 

 

 

Visitors: 10,034