เครื่องตัดเหล็ก

                         

                           

                           เครื่องตัดเหล็ก 


 

รุ่น    

         BCM-40N             

            BCM-40          

BCM-50  

      กำลังมอเตอร์:

       5 HP / 220V

           5 HP / 380V

            5 HP / 380V

      ตัดเหล็กเล็กสุด

       6 มม.

           6 มม.

            6 มม.

      ตัดเหล็กเส้นใหญ่สุด

       40 มม.

           40 มม.

            45 มม.

      ตัดเหล็กข้ออ้อยใหญ่สุด

       36 มม.

           36 มม.

            38 มม.

     ประเภทเหล็กล้อเฟือ เหล็กหล่อ

      น้ำหนัก

       400 กก

           400 กก

            509 กก.

  

 

Visitors: 10,043