เทปวัดระยะทาง

        

 

 

  เทปวัดระยะทาง

 

 

   

 

                        เทปวัดระยะไฟเบอร์ใยแก้ว

        TAJIMA รุ่น YSR-50M และ TAJIMA รุ่น YSR-100M. 

      คุณลักษณะทั่วไป

     1.   เนื้อเทปใยแก้วขนาดกว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร และ 100 เมตร

     2.  ตัวหนังสือพิมพ์นูนด้วยเรซิ่น คมชัด ลดแสงสะท้อนในที่โล่งแจ้ง

     3.  แถบสายวัดเคลือบอีกชั้นด้วย PVC ใส เพื่อความคงทน  

     4.  มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่ กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตรตัวเลขและขีดแบ่งค่า

     5.  มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทป                                        

 

                                

                            เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน           

                        กว้าง 13 มม. ยาว 50 เมตร ยี่ห้อ BMI

                             ( ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน )

      คุณลักษณะทั่วไป

      1. เนื้อเทปเป็นเหล็กอย่างดี เคลือบด้วยวัสดุไนล่อนป้องกันการเกิดสนิม    

      2. ที่ด้านปลายสายเทปมีวัสดุหุ้มเพื่อลดแรงกด  และป้องกันการหักงอของเนื้อเทป

      3. มีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตร หนา 0.4 มิลลิเมตร

      4. ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก 1เซนติเมตร

      5.  มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุก ๆ 10 เซนติเมตร

       6.  ตัวเลขและขีดแบ่งค่าไม่ลบเลือนง่าย

        7. มีด้ามมือถือจับกระชับพร้อมปุ่มยางที่ด้าม  เพื่อกันการลื่นในขณะใช้งาน

        8. บรรจุในโครงโลหะ  มีมือหมุนเทปพร้อมมีจุดล็อคมือหมุนเมื่อต้องการเก็บเทป

    รายละเอียดอื่น ๆ

            1.    มีกล่องสำหรับเก็บม้วนเทป

            2.    มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด

 

 

 

 

                            

                        เทปสเเตนเลส ยี่ห้อ BMI   

                   กว้าง 13 มม. ยาว 50 และ 100 เมตร

                    ( ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนี )

          คุณลักษณะทั่วไป

        1.  เนื้อเทปเป็นชนิดสเตนเลสอย่างดี ปลอดสนิม

         2.  มีความยาว 50 เมตร และความกว้าง 13 มม. และหนา 0.2 มม.

         3.  ใช้มาตราเมตริกในการวัด

         4.  ขีดแบ่งละเอียด 1 มม. มีเลขกำกับทุกๆ 1 ซม.

         5.  ปลายสายเทปมีวัสดุหุ้มเพื่อลดแรงกด และป้องกันการหักงอของเนื้อเทป

         6.  ด้ามจับมีปุ่มยาง ช่วยให้จับกระชับ และป้องกันการเสื่อมขณะใช้งาน

          7.  บรรจุในโครงอย่างดี มีด้ามจับ และก้านหมุนเก็บเทป

          8.  มีจุดล็อคด้ามหมุนเทปเมื่อต้องการเก็บม้วนเทป

          9.  มีหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง จากกองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์

 

 

Visitors: 41,665