เครื่องจี้คอนกรีต

 

 

เครื่องจี้คอนกรีต

เครื่องยนต์ เบนซิน ดีเซล

และสายจี้คอนกรีต

 

 

 

 

 

Visitors: 11,732