ปั๊มบาดาลมอเตอร์ FRANKLIN ไฟ 220v , 380v

 

 

 

ปั๊มน้ำบาดาล   Schaefer

มอเตอร์  Franklin   (แท้ 100 เปอร์เซนต์)

 

 

Visitors: 43,265