รอกโซ่ไฟฟ้า VITAL HOlSIS

                              

           รอกโซ่ไฟฟ้า VITAL HOlSIS

          แบบ  2 ทิศทาง และ  4 ทิศทาง

          ขนาด 1 - 4 ตัน โซ่ยาว 6 เมตร

 

 

 

Visitors: 11,691