รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOlSIS

 

 

 

รอกสลิงไฟฟ้า 4 ทิศทาง VITAL HOISIS

ขนาด  2 - 10 ตัน 

สลิงยาว  9 เมตร

 

 

 

 

 

 

Visitors: 11,692