รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOlSIS 5

 

 

 

รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOISIS

ขนาด  2 - 10 ตัน สลิงยาว  9 เมตร

Visitors: 10,034