รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOlSIS

 

 

 

รอกสลิงไฟฟ้า 4 ทิศทาง VITAL HOISIS

ขนาด  2 - 10 ตัน 

สลิงยาว  9 - 24 เมตร

 

 

   

Visitors: 41,672