เครื่องสูบน้ำดีเซล

    

 

  เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 

เครื่องยนต์ HONMA BERGIN 

 

 

Visitors: 48,517