เครื่องสูบน้ำดีเซล

    


  เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล 

เครื่องยนต์ HONMAR และ BERGIN

 

Visitors: 12,416