เครื่องสูบน้ำดีเซล 5

    

  เครื่องสูบน้ำ ดีเซล 

เครื่องยนต์ HONMAR , BERGIN

 

Visitors: 9,672