เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน

 

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน  2-15 KVA

เครื่องยนต์ HONDA,SAKARI , MITSUKI

Visitors: 49,490