เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ 15-125 KVA

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่

BERGIN  15-125 KVA

 

 


 • BG.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลBERGIN ระบบATS เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบกำลังไฟฟ้า 15 KVA / 12 KW กำลังเครื่องยนต์ 21.3HP / 16 KW ระบบ ATS สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ ...

 • BG.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าBERGIN ระบบATS เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบกำลังไฟฟ้า 19 KVA / 15 KW กำลังเครื่องยนต์28 HP / 21 KWระบบ ATS สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า...

 • BG.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า BERGIN ระบบ ATS เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบกำลังไฟฟ้า 30 KVA / 24 KW กำลังเครื่องยนต์ 40 HP/ 30 KW ระบบ ATS สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องกำ...

 • BG.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า BERGIN ระบบ ATS เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบกำลังไฟฟ้า35 KVA / 28 KW กำลังเครื่องยนต์50 HP / 37.9 KW ระบบ ATS สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องกำ...

 • BG.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า BERGIN ระบบ ATS ครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบกำลังไฟฟ้า 62.5 KVA / 50 KWกำลังเครื่องยนต์ 87 HP / 65.7 KWระบบ ATS สตาร์ทเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่อง...

 • BG125.png
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า CUMMINS 100KW / 125 KVA ครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล CUMMINS กำลังไฟฟ้า 100 kW / 125 KVA ค่า Power Factor 0.8 ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 ล...
Visitors: 11,732