เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดใหญ่ 15-125 KVA

 

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่

BERGIN  15-125 KVA

 

 

Visitors: 43,263