กล้องระดับ AUTO LEVELกล้องระดับอัตโนมัติ 

กำลังขยาย  24 , 28 และ 32 เท่า

 • TOPCON รุ่น AT-B2-1.png
  กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อTopconรุ่นAT-B2 ( ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)

 • SOKKIA รุ่น B20.png
  กล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B2o ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

 • TOPCON รุ่น AT-B4.png
  กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24 เท่ายี่ห้อTopconรุ่นAT-B4(ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น )

 • SOKKIA รุ่น B40.png
  กล้องระดับอัตโนมัติกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40A ผลิตภัณฑ์ประเทศยี่ปุ่น

 • PENTAX รุ่น AP-230.png
  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30เท่ายี่ห้อPENTAXรุ่นAP-230 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
Visitors: 41,672