กล้องระดับ AUTO LEVEL 5กล้องระดับอัตโนมัติ 

กำลังขยาย  24 , 28 และ 32 เท่า

Visitors: 10,034