กล้องวัดมุม THEODOLITE 5กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิคส์

ระบบอัตโนมัติ

อ่านค่ามุม  5  และ 10 ฟิลิปดา

Visitors: 10,043