กล้องสำรวจ TOTAL STATION

 

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดวัดระยะทางได้ 

TOTAL STATION  

 

 


 • Gowin tks202.png
  กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน ยี่ห้อ GOWINรุ่นTKS-202(BY TOPCON) กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน ยี่ห้อ GOWIN รุ่น ...

 • GOWIN TKS-302.png
  กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อนGOWINรุ่นTKS-302R(BY TOPCON) กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน GOWIN รุ่น TKS-302R (...

 • TOPCON รุ่น GTS-235.png
  กล้องประมวลผลรวมTOTAL STATION TOPCON รุ่น GTS-1002N กล้องประมวลผลรวม TOPCON GTS-1002N Non-prism, USB กล้องประมวลผลรวมTOPCON GTS-1002N Refectionless คุณลักษณ...

 • TOPCON รุ่น GTS-102N.png
  กล้องสำรวจประมวลผล Total Station ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS102N (NEW) ลายละเอียดทางเทคนิค 1.มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM)ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส...

 • TOPCON รุ่น GM-52 , GM-55.png
  กล้องสำรวจประมวลผล Total Station ยี่ห้อTOPCON รุ่นGM-52 / GM-55(Made in Japan) TOTAL STATION ยี่ห้อTOPCON รุ่น GM-52 / GM-55 กล้องสำรวจ แบบอิเล็...

 • PENTAX รุ่น W-1505N.png
  กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น W-1505N กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (ED...

 • TOPCON ES105.png
  กล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อนREFLECTORLESSTOTAL STATIONยี่ห้อTOPCONรุ่นES-105(ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น ) กล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดวัดระ...

 • PENTAX รุ่น R-1505N.png
  กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น R-1505N กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (ED...

 • TOPCON รุ่น GTS-235.png
  กล้องสำรวจ (Total Station)ยี่ห้อTopconรุ่นGTS-255วัดระยะทางได้2,000เมตร โดยใช้เป้าปริซึม กล้องสำรวจ (Total Station) ยี่ห้อ Topcon รุ่น GTS-255 วัดระยะทางได้ 2,000 เมตร โดยใช้เป้าปร...

 • PENTAX รุ่น R-425VN.png
  กล้องTOTAL STATION ยี่ห้อPENTAX รุ่น R-425VN กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 1. ระบบกล...

 • SOKKIA รุ่น CX-105.png
  กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน REFLECTORLESSTOTAL STATION ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น CX105ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะ...
Visitors: 14,046