เลื่อยโซ่ยนต์ STIHL (แท้)

 

 

ลื่อยโซ่ยนต์  STIHL

( ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน )  

สินค้านำเข้าถูกต้อง  เราใช้อะไหร่แท้ทุกชิ้น  ไม่ใช้อะไหร่เทียบ

( บาร์ , โซ่ ,เครื่องมือ ฝาครอบเลื่อย , ประแจ , บล็อกประแจ แท้ทุกชิ้น )

 ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว ขึ้นไปต้องขออนุญาติใช้ก่อน

มีบริการขออนุญาติใช้สำหรับหนว่ยงานราชการ

Visitors: 32,969