เลื่อยโซ่ยนต์สติล STIHL (แท้)

 

 ลื่อยโซ่ยนต์  STIHL

( ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน )  

สินค้านำเข้าถูกต้องสามารถขึ้นทะเบียนได้ทุกตัว  

(อะไหร่แท้(บาร์ , โซ่ ,เครื่องมือ ,ฝาครอบเลื่อย , ประแจ, บล็อกประแจ)

 ขนาดบาร์โซ่ 12 นิ้ว   ขึ้นไปต้องขออนุญาติใช้ก่อนซื้อ

มีบริการขออนุญาติใช้สำหรับหนว่ยงานราชการ

Visitors: 48,520