เลื่อยโซ่ยนต์ STIHL 6

 

 

ลื่อยยนต์  STIHL

( ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน )    

Visitors: 9,979